HOME - INT. COMPETITIE - PLANNINGEN - UDENHOUTSE KAMPIOENSCHAPPEN - EXT. COMPETITIE
HOME - samenstelling bestuur - ledenlijst - algemeen - mededelingen - archief
home

Welkom op de website van senioren biljartvereniging KTK

 

WIE ZIJN WIJ?

 

Senioren biljartvereniging K.T.K., Krijt Te Kort, is een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen Udenhout. Het lidmaatschap staat open voor alle Udenhoutse 55+ers. K.T.K. is opgericht in oktober 1974 en uitgegroeid tot een vereniging met 70 leden.

We spelen in het TrefpunT Senioren Udenhout, ingang Tuinstraat 69, waar 4 biljarttafels ter beschikking staan. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Gastvrouwen/vrijwilligsters zorgen voor koffie, thee of een ander drankje.

Wij beoefenen voornamelijk het libre- en of het driebandenspel. Wij spelen recreatief en ook,als men daarvoor kiest, in onderlinge en regionale competities, waarbij men is ingedeeld in een groep van ongeveer gelijk niveau. Voor de regionale competities nemen we deel aan de Senioren Biljart Competitie “Hart van Brabant”, waarbij 28 biljartverenigingen uit de directe omgeving zijn aangesloten.

Geïnteresseerde leden kunnen zich verder bekwamen door deel te nemen aan een basiscursus biljarten van 10 lesbijeenkomsten, welke gegeven wordt door ervaren leden van K.T.K.

 

Naast het biljarten (meer of minder fanatiek!) gaat het ook om de gezelligheid. Er is geen betere plaats om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de Udenhoutse bevolking dan aan en rondom de biljarttafels van K.T.K.

 

De contributie bedraagt 85 euro per jaar (prijspeil januari 2017).

 

Contactpersonen: Ton Brekelmans tel. 06-29184980; ton.brekelmans@home.nl

        Hans Peijnenburg tel. 013-5114264; hans.peijnenburg@home.nl

  

Maar U kunt ook gewoon eens binnenlopen in het:

TrefpunT Senioren Udenhout

Tuinstraat 69

Tel. 06-49968064

 

KTK staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nr. 57694575.

 

 

 

AVG wet ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven.

Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en

klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen, alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet zoals je wellicht kent van de Arbowet (inclusief BHV-regelgeving).

 

Gegevens die wij bewaren en verwerken zijn:

 

  • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, tel. nummer, E-mail adres en IBAN nummer.
  • Alle persoonsgegevens welke door elk lid aan de vereniging zijn opgegeven, zijn  voor eigen gebruik.
  • Wij: Senioren Biljartvereniging KTK stellen alles in het werk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen om te voorkomen dat ze bloot worden gesteld aan onrechtmatige verwerking.
  • Maar we hebben deze gegevens nodig voor o.a. het afhandelen van uw betaling(en), het verzenden van ledenaangelegenheden zoals o.a. wedstrijdprogramma en contacten met Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant. Verder voor evt. nieuws(berichten) en om met U contact op te nemen wanneer dit noodzakelijk is.
  • SBVKTK zal Uw persoonsgegevens niet langer bewaren als strikt noodzakelijk.
  • En verstrekt alleen gegevens aan derden voor de uitvoering die noodzakelijk zijn, b.v. aan Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant.
  • Iedereen heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Wanneer noodzakelijk verzoeken wij U dan een kopie van uw identiteitsbewijs ter controle mee te sturen.  U dient de pasfoto en het burgerservice nr. onleesbaar cq zwart te maken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij het secretariaat. De secretaris zal zo snel als mogelijk (binnen 4 weken) op Uw verzoek reageren.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • SBVKTK zal passende maatregelen treffen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  • Twijfelt U dat e.e.a. niet goed beveiligd is neem dan contact op met de secretaris.
De voorzitter SBVKTK, Ton Brekelmans                                    de Secretaris SBVKTK, Hans Peijnenburg

 

copyright ©2011 Wimh Computers & IT services